אפיון PRIORITY

כשלב ראשון ביישום מערכת פריוריטי מתבצע איפיון מפורט של המערכת הנדרשת ללקוח (עיצוב). האיפיון מאפשר הבנה של דרישות הלקוח, זיהוי בעיות וגיבוש פתרונות מתאימים.

לאחר האיפיון מוגדר הפתרון הפונקציונלי הניתן צרכי הלקוח ע״י ניצול התכונות המובנות במערכת הפריוריטי והרחבות נדרשות במידת הצורך.

המטרה העיקרית בשלב האיפיון המפורט היא להביא לתיאום צפיות בין הלקוח למידעטק. מצד אחד ללקוח ציפיות מהמערכת החדשה ומנגד יכולות מידעטק וה Priority במגבלות הזמן והתקציב המוקצים לפרוייקט.

במהלך האיפיון יש להביא להתאמה בין השניים וזאת בשני אופנים:

  • תחילה ע״י התאמת תהליכי העבודה והנוהלים באתר הלקוח למערכת (הלקוח מתאים את עצמו למערכת).
  • במידה ועדיין קיימים פערים,מרחיבה מידעטק את הפונקציונליות המובנית במערכת כך שתענה באופן מלא על צרכי הלרקוח כפי שאופיינו.

מטרות משנה של האפיון המפורט הן:

א. קביעת לוח זמנים מפורט להמשך היישום
ב. קביעת רשימת התאמות מפורטת לביצוע ותקציב לביצוען
ג. קביעת תכנית הסבת נתונים והגדרת קבצי ותכניות טעינה
ד. הגדרת תכנית הדרכה למשתמשים

השותפים הקבועים בצוות האפיון המפורט הם מנהל הפרוייקט מטעם מידעטק ומנהל הפרוייקט מטעם הלקוח, אליהם מצטרפים מנהלים מקצועיים על פי הצורך (לדוגמא מנהל השיווק כאשר דנים בפרק השיווק, מנהל הכספים כאשר דנים במערכת הפננסית וכו׳).

במהלך פגישות האפיון סוקרים את הפעילות של כל מחלקה בארגון, לומדים את נהלי העבודה ומגדירים כיצד תעבוד אותה מחלקה עם ה Priority.

לעיתים יש להתאים את נהלי העבודה, לעיתים יש לבצע שינויים במערכת ולפעמים נדרשות שתי הפעילויות גם יחד. כעקרון יש לעשות שימוש ביכולות המובנות במערכת ככל האפשר ולהמעיט ככל האפשר בשינויים.

לאפיון PRIORITY המפורט שני תוצרים עקריים:

א. בסיום האפיון המפורט גם ללקוח וגם למידעטק הבנה טובה של האופן בו תעבוד המערכת בארגון. הלקוח לומד להכיר את ה Priroity (מבחינת הפונקציונליות המובנית והצרכים הייחודיים שלו) ולמידעטק הבנה טובה של תהליכי העבודה והמאפיינים הייחודיים ללקוח.
ב. מסמך האפיון המפורט, אותו מאשר הלקוח, מגדיר את האופן בו תעבוד המערכת בארגון הן מבחינת תהליכי העבודה וזרימת המידע והן מבחינת הגדרה מלאה ומפורטת של השינויים שיש לבצע במערכת. במידה ונדרשות הסבות נתונים ממוכנות, גם הן מוגדרות במסמך האפיון.

יש להדגיש כי האפיון המפורט מתייחס רק לנושאים הייחודיים ללקוח ואינו כולל תיאור מלא של המערכת הסטנדרטית, תאור זה מופיע בחוברת תיאור המוצר.

אפיון פריורטי

פיתוח

תכנות התאמות במערכת ה Priority מתבצע בהתאם להגדרות האפיון המפורט ובהתאם לנוהלי פיתוח נוקשים שגובשו במידעטק במהלך שנים רבות של עבודה ומאות פרוייקטי יישום.

תכנות ההתאמות בהתאם לנוהלי הפיתוח של מידעטק נועד להבטיח את הנקודות הבאות:
א. ההתאמות יהיו חלק אינטגרלי מהמערכת הסטנדרטית ולא נטע זר.
ב. ההתאמות לא יפגעו ביכולת לשדרג את המערכת (עידכון גרסה).
ג. התוכניות יהיו כתובות באופן קריא כך שעבודת התחזוקה בעתיד לא תצריך זמן ומשאבים רבים.
ד. צמצום האפשרות לתקלות תוכנה (באגים) למינימום.

הסבות נתונים

ה Priority כוללת תכניות טעינה מובנות לטעינה של כל נתוני התשתית כמעט (פריטים, לקוחות ספקים וכו׳) המערכת גם מאפשרת טעינה של נתונים נוספים כגון תנועות יומן וספירות מלאי ממערכות אחרות באופן אוטומטי כמעט.

מעבר לכך, ניתן לטעון כל נתון אחר באמצעות מחולל טעינות מיוחד המדמה את עבודת המסכים.

תמיכה – HELP DESK

מרכז התמיכה במידעטק מספק את השירותים הבאים:

א. שיפור וטיוב נתוני המערכת הנגזרים מהשינויים בסביבה העיסקית של הלקוח ומצריכים התאמה של מערכת המידע לתנאים המשתנים.
ב. תיקון תקלות תוכנה (באגים) העלולים להתגלות במהלך העבודה השוטפת.
ג. תמיכה שוטפת בשעות העבודה לצורך פתרון בעיות ומענה על שאלות העשויות להתעורר במהלך ההפעלה השוטפת של המערכת.
ד. עדכוני גרסה, התקנת גרסאות חדשות של מערכת ה Priority (ההתקנה בעלות נוספת).

תשתיות

באמצעות חברת הבת, מידעטק מערכות, מספקת מידעטק שירותים טכניים משלימים לכל לקוחות הפריוריטי בכל התחומים הטכניים ובכך מספקת ללקוח כתובת אחת לכל נושאי המיחשוב וניהול מערכות המידע בארגון.