חברת מידעטק מערכות הינה חברת בת של מידעטק טכנולוגיות מידע בע״מ. החברה הוקמה על מנת לתת מענה ללקוחות Priority בכל התחומים הטכניים, ולהוות כתובת אחת ללקוחות שדואגת להפעלת המערכת מנקודת ראות של הלקוח.