כספים

חשבוניות מכירות, חשבוניות רכש ותיקי יבוא, הנהלת חשבונות מלאה כולל דוחות כספיים ודוחות מאוחדים רב חברתיים, תקציבים, מרכזי רווח ועלות עקיפה, ניהול קופה ותמחיר תעשייתי.

תשלומים לספקים

תשלומים בהמחאות (הדפסת צ'קים), העברות בנקאיות, הכנת קובץ למס"ב.

רכוש קבוע

רישום פריטי רכוש קבוע, מיון נכסים, תוכניות השקעה, חישוב פחת, פיצול נכסים, גריעת נכסים, רישום הרכוש בהנהלת חשבונות ודוחות שונים כולל טופס י"א.

שווק ומכירות

ניהול מערך לקוחות, לידים והזדמנויות מכירה, ניהול יומני משימות (follow up) , לוח שנה , מערך טלמרקטינג, דיוור ישיר, הצעות מחיר, הזמנות, מחירוני לקוח, מכירות FOB, סוכנים, תחזיות מכירות וסניפים.

רכש

ניהול מערך ספקים, מחירוני ספק, דרישות רכש ומנגנון אישורים, הצעות מחיר, הזמנות רכש.

ניהול מלאי

ניהול מערך פריטים, עצי מוצר, פרמטרים למוצרים, תנועות מלאי, מחסנים, ספירת מלאי, בקורת מעבדה וממשק מובנה להדפסת מדבקות כולל ברקוד.
תכנון רכש תעשייתי על ציר הזמן

תכנון דרישות חומרים (MRP) מלא, הכולל התחשבות בעצי מוצר, נתוני מלאי במחסנים, הזמנות רכש פתוחות, מלאי בטחון, מלאי מינימום להזמנה, הזמנות לקוחות, זמני אספקה, תחזיות, פק"עות ואילוצים נוספים. הצגת המלצות לרכש על ציר הזמן בהתאם לטווחי זמן מוגדרים ומתן אפשרות לשנוי נתוני התכנון באופן דינמי בזמן אמיתי מול המשתמש. יצירת דרישות רכש אוטומטית על פי תוצאות תכנון הרכש ועדכון יתרות צפויות במלאי.

הנדסה

בנייה ותיעוד הנדסי של עצי מוצר מרובי רמות; תיעוד מהדורות הנדסיות למוצר ועצי מוצר, כולל מאשרי מהדורה; רישום ותיעוד שינויים הנדסיים (ECO) מול מוצרים כולל נספחים; סיבות לשינוי וסבב מאשרים כחלק מהבקרה ההנדסית למוצר; מערך דו"חות מוצרים ועצי מוצר, כולל דו"ח Where Used ומנגנון להצגה גרפית של עצי מוצר מרובי רמות.

ניהול הייצור

בניית מרכזי עבודה ברצפת הייצור, הגדרת משמרות עבודה וזמני אי עבודה, הגדרת מחלקות, הגדרת פעולות למרכזי עבודה, הגדרת משתנים, קבועי תכנון והתמחויות, הגדרת תהליכי עבודה למוצר, הגדרת עצי מוצר ומהדורות הנדסיות. תכנון פקודות עבודה, עבודה מול קבלני משנה כולל עצי מוצר לקבלני משנה, דווחי ייצור וקיזוז אוטומטי של חומרי גלם מול דווחי הייצור, בקרת ייצור ועקיבות מלאה לאורך כל תהליכי העבודה.

ניהול משרד

אנשי קשר, רשימת משתמשי המערכת, לוח שנה אישי, הגדרת שעות משרד וזמני חופשות, דיווחי שעות עובדים, ודואר אלקטרוני פנימי וחיצוני.

דוחות מנהלים – OLAP

דוחות ניתוח מכירות לפי תקופות, ניתוח חשבוניות, ניתוח הזמנות לקוחות והזמנות FOB, ניתוח הזמנות רכש וניתוח חשבוניות רכש. אפשרות לניתוח מעמיק ברמות שונות ובחתכים שונים בכל רמה על גבי המסך עם אינטגרציה מלאה לכל שאר מסכי המערכת.

מנהל המערכת

כלי תחזוקת מערכת כולל גבויים, ניהול קבועי המערכת, קביעת משתמשי המערכת, ניהול מערך הרשאות עד לרמת השדה הבודד, תחזוקת מודולים וטיפול בחברות המנוהלות במערכת. שימוש בכלי הפיתוח במערכת עם אפשרות לחילול מסכים, טבלאות כולל שליטה בהוספת שדות, תפריטים כולל קביעת תפריט אישי לכל משתמש, דוחות, מסמכים וכן ירידה עד לרמת הפרוצדורות במערכת.

התאמות כרטיסי אשראי

קליטת קבצי הפקדות וזיכויים. במסך קבלות, כאשר מקבלים תשלום בכרטיס אשראי, נרשמת תנועה שמזכה את הלקוח ומחייבת את חברת האשראי. קובץ הפקדות נטען כתנועת יומן המזכה את חברת האשראי ומחייבתכרטיס עסקאות מאושרות. קובץ הזיכויים נקלט כתנועת יומן המזכה אתהעסקאות המאושרות ומחייבת כרטיס בנק/ עמלות/ מע"מ. בכלאחד משלושת הכרטיסים מתבצעת התאמה פנימית בעזרתמודול ניתוח הכרטיסים הסטנדרטי.

הלוואות

ניהול הלוואות שהארגון לוקח. ניהול לוחות סילוקין, שיטות בניית תשלומי הלוואה, סימולציות לקביעת תשלומי הלוואה וכד' וקישור להנה"ח לרישום תשלום ההלוואה.

משאבי אנוש

ניהול מועמדים ועובדים מן המניין; ניהול כרטיס עובד עם הפרטים הבאים: פרטי העובד, פרטי ילדים וקרובים, ידיעת שפות, השכלה, קורסים והשתלמויות, בדיקות רפואיות, מעקב היעדרויות, הסמכות, תפקידים, ראיונות עבודה והערכות, ממליצים, ניסיון מקצועי ושיוך לצוותי עבודה ופרויקטים. מערך דו"חות ומחולל דו"חות ברמת המשתמש.

שרות ואחזקה

ניהול כרטיסי מכשירים, תנועות מכשירים, חוזי שרות כולל חידוש חוזים, ניהול מוקד לקבלת קריאות שרות כולל תחזוקה פנימית בארגון, מעקב דווחי תקלות ותיקונים, שיבוץ טכנאים כולל ניהול מחסני חלפים בשיוך לטכנאים, מעקב איכות שרות מול שאלוני לקוח ודוחות שרות מגוונים כולל ניתוח תקלות ותיקונים.

הפצה

קביעת קווי חלוקה והזמנות להפצה לפי תאריכים וקווי הפצה. שיבוץ אוטומטי לפי תאריכים וקווי חלוקה, הכנת חשבוניות מס ותעודות משלוח לפי קווי החלוקה וכן דפי ליקוט הזמנות לפי קווי החלוקה.

MRB

מערך בקרת תקלות. רישום טופסי תקלה עם נתוני התקלה כולל מוצר, עובד, מהדורה, קישור לתעודה הרלוונטית וכדומה. קישור לטופס ועדת MRB עם תיעוד מהלך דיוני הועדה והחלטותיה כולל סיבות התקלה ופעולות שיש לבצע עם קישור למסמכים המתאימים כגון תעודת קבלה ועד לרמת פקודת עבודה.
מודול אנליזה: אפשרות לדווח אנליזה לפי רשימת בדיקותמוגדרת מראש כולל טולרנסבכלתעודות המלאי במערכת (משלוח ללקוח, קבלה מספק,בדיקות מעבדה וכו')וכן במודול הייצורעצמו, כולל הדפסה של תעודתאנליזה בעברית ובאנגלית.

ניהול פרוייקטים

הגדרת מרכיבי תכנון בפרוייקט במספר רמות WBS כולל ממשק מובנה למערכת MS-Projectליבוא מרכיבי התכנון והתקדמות הביצוע. קישוריות נרחבת ברמת שורות מסמכי המערכת לפרוייקט, חשבון ופעילות. הגדרת פרמטרים ומאפיינים לפרוייקט, הגדרת תכולת הפרוייקט, תשלומים מתוכננים לפרוייקט ותוצרים כולל הקצאת משאבים לפרוייקט. מסכי קשר לדיווחי שעות לפרוייקט, הזמנות לפרוייקט, תקציבים לפרוייקט, רכש, פק"עות, משימות כולל יומני פגישות ועוד. מסכים ודוחות לניתוח הפרוייקט.

מילון אנגלי (ושפות נוספות)

ניתן לשלב, ברמת המשתמש, מילונים בשפות שונות לצורך עבודה עם כותרות, מסכים ושדות בשפות שונות. ניתנת אפשרות לרכוש מילון אנגלי (וכן מילונים נוספים), בתוספת לשפת הבסיס (עברית). אופציה זו מאפשרת עבודה במקביל של משתמשים דוברי עברית ומשתמשים דוברי אנגלית (הכותרות הן באנגלית, אך תוכן השדות יישמר בשפה בה הוקלד).

ממשקים אלקטרוניים

יכולת העברת מסרים אלקטרוניים בין תחנות מרוחקות, שאינן בתקשורת מקוונת עם שרת הנתונים, על בסיס עבודה דרך האינטרנט וכן העברת מסרים בין חברות המנוהלות על אותו שרת.

ממשקי מכירות לקופות רושמות/מסופונים

מערך ממשקי ASCII לפריקה וקליטת נתוני מכירות בעבודה מול קופות רושמות או מסופונים עבור מכירות Presale

ממשקי EDI לרשתות שיווק

המודול מאפשר הפעלת ממשקי EDI מתוך מערכת Priority מול רשתות שיווק. המודול כולל סט ממשקים מובנים הפועלים מול חברת טריידנט ומתממשקים במבנה EDI סטנדרטי למערכות ברשתות השיווק.
הממשק כולל את המרכיבים הבאים: ממשק נכנס – הזמנת לקוח, ממשק יוצא – תעודת משלוח, ממשק נכנס – אישור תעודת משלוח וממשק נכנס – החזרת סחורה.

ליסינג

ניהול ליסינג תפעולי ומימוני (מול לקוח או עובד): ניהול לוחות סילוקין, שיטות בניית תשלומי החזר לליסינג, סימולציות לקביעת תשלומים וכדומה וקישור להנה"ח לרישום תשלום חיוב הלקוח.

בילינג

ניהול מערך חיובי לקוחות בהוראות קבע; רישום, חישוב ותיעוד של עסקאות פיננסיות עתידיות (מול לקוח או עובד); יצירת חשבונית תקופתית בגין תזרים המזומנים המתוכנן במהלך אוטומטי; חיוב לקוחות אקטיבי באמצעות הוראות קבע בנקאיות; ניהול הסכמי חיובים כחלק מחוזי השירות במודול שירות ואחזקה, כולל הגדרת סוג השירות, סכום התקבול, תדירות הגבייה, אמצעי התשלום וכן אפשרות לביצוע גבייה מאוחדת של מספר שירותים

שב"א

יכולת ביצוע סליקה בהתקשרות במודם מתחנת עבודה במערכת מול מערכת שב"א: סליקה מיידית מול עסקה נוכחית או ביצוע סליקה באצווה מול רצף עסקאות. קבלת אישור סליקה משב"א ישירות למערכת. המודול אינו כולל את הרשיון הייעודי מחברת שב"א לצורך שירות ותחזוקה. יש להסדיר נושאים אלה, והתשלומים בגינם, ישירות עם חברת שב"א.