מה ניתן לעשות עם פריוריטי מסחרית? כל כך הרבה, הרשימה הארוכה לפניכם!

כספים

חשבוניות מכירות, חשבוניות רכש ותיקי יבוא, הנהלת חשבונות מלאה כולל דו"חות כספיים ודו"חות מאוחדים רב-חברתיים, תקציבים, מרכזי רווח ועלות עקיפה, ניהול קופה ותמחיר מסחרי.

שיווק ומכירות עם פריוריטי מסחרית

ניהול מערך לקוחות, ניהול יומני משימות (follow-up), לוח שנה, סינכרון למערכת Outlook, מערך טלמרקטינג, דיוור ישיר, הצעות מחיר, הזמנות, מחירוני לקוח, מכירות FOB, סוכנים, תחזיות מכירות וסניפים.

רכש

ניהול מערך ספקים, מחירוני ספק, דרישות רכש ומנגנון אישורים, הצעות מחיר, הזמנות רכש.

ניהול מלאי

ניהול מערך פריטים, עצי מוצר, פרמטרים למוצרים, תנועות מלאי, מחסנים, ספירת מלאי, ביקורת מעבדה וממשק מובנה להכנת נתונים להדפסת מדבקות כולל ברקוד.

פריוריטי מסחרית לניהול המשרד

אנשי קשר, רשימת משתמשי המערכת, לוח שנה אישי, הגדרת שעות משרד וזמני חופשות, דיווחי שעות עובדים, ודואר אלקטרוני פנימי וחיצוני.

דוחו"ת מנהלים

דו"חות ניתוח מכירות לפי תקופות, ניתוח חשבוניות, ניתוח הזמנות לקוחות והזמנות FOB, ניתוח הזמנות רכש וניתוח חשבוניות רכש. אפשרות לניתוח מעמיק ברמות שונות ובחתכים שונים בכל רמה על גבי המסך עם אינטגרציה מלאה לכל שאר מסכי המערכת.

מנהל מערכת

כלי תחזוקת המערכת הכוללים גיבויים, ניהול קבועי המערכת, קביעת משתמשי המערכת, ניהול מערך הרשאות עד לרמת השדה הבודד, תחזוקת מודולים וטיפול בחברות המנוהלות במערכת. שימוש בכלי הפיתוח במערכת עם אפשרות לחילול מסכים, טבלאות כולל שליטה בהוספת שדות, תפריטים כולל קביעת תפריט אישי לכל משתמש, דו"חות ומסמכים.

תשלומים לספקים עם פריוריטי מסחרית!

תשלומים בהמחאות (הדפסת צ'קים), העברות בנקאיות, הכנת קובץ למס"ב.

רכוש קבוע

רישום פריטי רכוש קבוע, מיון נכסים, תוכניות השקעה, חישוב פחת, פיצול נכסים, גריעת נכסים, רישום הרכוש בהנהלת חשבונות ודוחות שונים כולל טופס י"א. כל אלה הכי נוחים ויעילים לשימוש עם פריוריטי מסחרית.

התאמות כרטיסי אשראי

קליטת קבצי הפקדות וזיכויים. במסך קבלות, כאשר מקבלים תשלום בכרטיס אשראי, נרשמת תנועה שמזכה את הלקוח ומחייבת את חברת האשראי.

קובץ הפקדות נטען כתנועת יומן המזכה את חברת האשראי ומחייבתכרטיס עסקאות מאושרות. קובץ הזיכויים נקלט כתנועת יומן המזכה אתהעסקאות המאושרות ומחייבת כרטיס בנק/ עמלות/ מע"מ.

בכל אחד משלושת הכרטיסים מתבצעת התאמהפנימית בעזרתמודול ניתוח הכרטיסים הסטנדרטי.

הלוואות

ניהול הלוואות שהארגון נוטל. ניהול לוחות סילוקין, שיטות בניית תשלומי הלוואה, סימולציות לקביעת תשלומי הלוואה וכד' וקישור להנה"ח לרישום תשלום ההלוואה.

משאבי אנוש

ניהול מועמדים ועובדים מן המניין; ניהול כרטיס עובד עם הפרטים הבאים: פרטי העובד, פרטי ילדים וקרובים, ידיעת שפות, השכלה, קורסים והשתלמויות, בדיקות רפואיות, מעקב היעדרויות, הסמכות, תפקידים, ראיונות עבודה והערכות, ממליצים, ניסיון מקצועי ושיוך לצוותי עבודה ופרויקטים. מערך דו"חות ומחולל דו"חות ברמת המשתמש.

שרות ואחזקה

ניהול כרטיסי מכשירים; תנועות מכשירים; חוזי שרות כולל חידוש חוזים; ניהול מוקד לקבלת קריאות שרות, כולל תחזוקה פנימית בארגון; מעקב דווחי תקלות ותיקונים; שיבוץ טכנאים, כולל ניהול מחסני חלפים בשיוך לטכנאים; מעקב איכות שרות מול שאלוני לקוח; ודו"חות שרות מגוונים כולל ניתוח תקלות ותיקונים.

תכנון רכש מסחרי על ציר הזמן

תכנון דרישות חומרים (MRP), הכולל פיצוץ עצי מוצר ברמה אחת (עצי הרכבה) והתחשבות בנתוני מלאי במחסנים, הזמנות רכש פתוחות, מלאי בטחון, מלאי מינימום להזמנה, הזמנות לקוחות, זמני אספקה ואילוצים נוספים.

תוכנית תכנון הרכש יוצרת תוכנית ניפוקים על סמך הגדרת האילוצים לעיל וכן יצירת דרישות רכש אוטומטית על פי תוצאות תוכנית הניפוקים העתידית.

הפצה

קביעת קווי חלוקה והזמנות להפצה לפי תאריכים וקווי הפצה; שיבוץ אוטומטי לפי תאריכים וקווי חלוקה; הכנת חשבוניות מס ותעודות משלוח לפי קווי החלוקה; וכן דפי ליקוט הזמנות לפי קווי החלוקה.

הנדסה

בנייה ותיעוד הנדסי של עצי מוצר מרובי רמות; תיעוד מהדורות הנדסיות למוצר ועצי מוצר, כולל מאשרי מהדורה; רישום ותיעוד שינויים הנדסיים (ECO) מול מוצרים כולל נספחים; סיבות לשינוי וסבב מאשרים כחלק מהבקרה ההנדסית למוצר; מערך דו"חות מוצרים ועצי מוצר, כולל דו"ח Where Used ומנגנון להצגה גרפית של עצי מוצר מרובי רמות.

מודול זה אינו מאפשר שימוש תפעולי לעצי מוצר כגון הרצות MRP או תכנון פקודות עבודה המשולבים במערכת התעשייתית בלבד.

MRB

מערך בקרת תקלות. רישום טופסי תקלה עם נתוני התקלה כולל מוצר, עובד, מהדורה, קישור לתעודה הרלוונטית וכדומה.
קישור לטופס ועדת MRB עם תיעוד מהלך דיוני הועדה והחלטותיה כולל סיבות התקלה ופעולות שיש לבצע עם קישור למסמכים המתאימים כגון תעודת קבלה ועד לרמת פקודת עבודה.
מודול אנליזה אפשרות לדווח אנליזה לפי רשימת בדיקותמוגדרת מראש כולל טולרנסבכלתעודות המלאי במערכת (משלוח ללקוח, קבלה מספק,בדיקות מעבדה וכו')וכן במודול הייצור עצמו, כולל הדפסה של תעודתאנליזה בעברית ובאנגלית.

ניהול פרוייקטים

הגדרת מרכיבי תכנון בפרויקט במספר רמות WBS, כולל ממשק מובנה למערכת MS-Project ליבוא מרכיבי התכנון והתקדמות הביצוע; קישוריות נרחבת ברמת שורות מסמכי המערכת לפרויקט, חשבון ופעילות; הגדרת פרמטרים ומאפיינים לפרויקט; הגדרת תכולת הפרויקט, תשלומים מתוכננים לפרויקט ותוצרים, כולל הקצאת משאבים לפרויקט; מסכי קשר לדיווחי שעות לפרויקט, הזמנות לפרויקט, תקציבים לפרויקט, רכש, פק"עות, משימות כולל לוח שנה, ועוד; מסכים ודו"חות לניתוח הפרויקט.

מילון אנגלי (ושפות נוספות)

ניתן לשלב, ברמת המשתמש, מילונים בשפות שונות לצורך עבודה עם כותרות, מסכים ושדות בשפות שונות.

ניתנת אפשרות לרכוש מילון אנגלי (וכן מילונים נוספים), בתוספת לשפת הבסיס (עברית).

אופציה זו מאפשרת עבודה במקביל של משתמשים דוברי עברית ומשתמשים דוברי אנגלית (הכותרות הן באנגלית, אך תוכן השדות יישמר בשפה בה הוקלד).

ממשקים אלקטרוניים

יכולת העברת מסרים אלקטרוניים בין תחנות מרוחקות, שאינן בקשר מקוון עם שרת הנתונים, על בסיס עבודה דרך האינטרנט; וכן העברת מסרים בין חברות המנוהלות על אותו שרת.

ממשקי EDI לרשתות השיווק

המודול מאפשר הפעלת ממשקי EDI מתוך מערכת Priority מול רשתות שיווק. המודול כולל סט משקים מובנים הפועלים מול חברת טריידנט ומתממשקים במבנה EDI סטנדרטי למערכות ברשתות השיווק.

הממשק כולל את המרכיבים הבאים: ממשק נכנס – הזמנת לקוח, ממשק יוצא – תעודת משלוח, ממשק נכנס – אישור תעודת משלוח וממשק נכנס – החזרת סחורה.

ליסינג

פריוריטי מסחרית מושלמת לניהול ליסינג תפעולי ומימוני (מול לקוח או עובד): ניהול לוחות סילוקין, שיטות בניית תשלומי החזר לליסינג, סימולציות לקביעת תשלומים וכדומה וקישור להנה"ח לרישום תשלום חיוב הלקוח.

בילינג

ניהול מערך חיובי לקוחות בהוראות קבע; רישום, חישוב ותיעוד של עסקאות פיננסיות עתידיות (מול לקוח או עובד); יצירת חשבונית תקופתית בגין תזרים המזומנים המתוכנן במהלך אוטומטי; חיוב לקוחות אקטיבי באמצעות הוראות קבע בנקאיות; ניהול הסכמי חיובים כחלק מחוזי השירות במודול שירות ואחזקה, כולל הגדרת סוג השירות, סכום התקבול, תדירות הגבייה, אמצעי התשלום וכן אפשרות לביצוע גבייה מאוחדת של מספר שירותים.

שב"א

יכולת ביצוע סליקה בהתקשרות במודם מתחנת עבודה במערכת מול מערכת שב"א: סליקה מיידית מול עסקה נוכחית או ביצוע סליקה באצווה מול רצף עסקאות.

קבלת אישור סליקה משב"א ישירות למערכת. המודול אינו כולל את הרשיון הייעודי מחברת שב"א לצורך שירות ותחזוקה. יש להסדיר נושאים אלה, והתשלומים בגינם, ישירות עם חברת שב"א.

פריוריטי למגזר המסחרי- מידעטק
יש לכם שאלות נוספות בנוגע לפריוריטי מסחרית? צרו איתנו קשר ונשמח לעזור!